fbpx

Elohim

 • Elohim - Day One
  3:52
 • Elohim - Why
  3:31
 • Elohim - Chocolate Baby
  3:21
 • Elohim - Love Jones
  3:08
 • Elohim - Work Sum Twerk Sum
  3:03
 • Elohim - Drip Ft. Tuck
  3:29
 • Elohim - Forever Ft. Kevin Hues
  3:28
 • Elohim - Bust Down Test Track
  4:00
 • Elohim - Born Hustler
  3:45
 • Elohim - Face
  4:03
 • Elohim - Freak Tip Ft. Indari Mahalo
  4:00
 • Elohim - Tonight w/Ice
  4:45
 • Elohim - Hemi
  2:39
 • Elohim - Lost Soul
  4:10