1. Nitro R - Bailame Asi Nitro R 2:40
  2. Nitro R - Mi Mejor Error Nitro R 3:21
  3. Nitro R - Llego El Patron Nitro R 2:44
  4. Nitro R - Duro Nitro R 2:38